AWS i-Services Aangiftes - All Water Services
Aangiftes heffingen
Wij verzorgen uw aangifte


Aangiftes zuiveringsheffing
De jaarlijkse aangifte zuiveringsheffing (voor lozing op riolering) of en aangifte verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) kan door AWS voor u worden verzorgd. De onderzoeksresultaten van het voorgaande heffingsjaar dienen als basis daarvoor, aangevuld met nader door u te verstrekken relevante gegevens. De kosten van het beoordelen van de definitieve aanslag  zijn daarbij inbegrepen.
Indien daartoe aanleiding zal in overleg met u een bezwaar tegen de aanslag worden opgesteld en ingediend. Eventueel wordt in overleg met u externe informatie ingewonnen bij een fiscaal-juridisch belastingkantoor.