AWS Onze missie - All Water Services

Missie & Kernwaarden


Missie 

Wij bieden hoogwaardige onderzoek-, inspectie- en laboratoriumdiensten op het gebied van waterbeheer en milieuveiligheid in Nederland maar ook daarbuiten. Wij dragen bij aan een veilige en duurzame leef- en werkomgeving van onze klanten.


Kernwaarden
In ons werk vinden we een aantal waarden van groot belang. Het zijn de waarden die ervoor zorgen dat wij als collega's goed met elkaar omgaan en elkaar beter maken, die ervoor zorgen dat wij onze opdrachtgevers en partners goed van dienst zijn en die ervoor zorgen dat we als onafhankelijke dienstverlener gerespecteerd zijn.
 
Kwaliteit
Kwaliteitsdenken zit in onze genen, minder processtappen betekent minder potentiele fouten; daarom hechten wij enorm aan het automatiseren en trace-tracken van onze werkzaamheden.
Oplossingsgericht
Lastige opgaven vinden we geen probleem maar eerder een uitdaging waar we samen met de klant een adequate en pragmatische oplossing voor vinden.
Snel
Snelheid van handelen is cruciaal vinden wij, of het nu gaat om een precaire situatie die snel handelen vereist of de standaard routinematige aanpak. Doorlooptijden houden we zo kort als technisch mogelijk is.
Innovatief
We besteden veel aandacht aan het vinden van creatieve en effectieve oplossingen. De technische vooruitgang van vele zaken helpt on daarbij. Ons IT-platform is continu aan verbetering onderhevig en wij zien e-Services ook als een belangrijke innovatieve tool om de klant te helpen met alle (meet)data die voor de bedrijfsvoering van belang is.