AWS Kwaliteit Accreditatie - All Water Services
Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid, een vanzelfsprekendheid
RvA geaccrediteerd, 14001- en VCA-gecertificeerd


                                                                                                                                                                                                                                                                 


                                            


                                                                                                                                                                                                                                                


Kundig en alert
Kwaliteit heeft AWS hoog in het vaandel staan. Logisch, want u moet op onze dienstverlening kunnen vertrouwen. Daarom zijn al onze medewerkers ieder op hun eigen gebied professionals. Om hun kennis actueel te houden volgen zij regelmatig bijscholingscursussen. Onze medewerkers werken met de nieuwste en meest moderne apparatuur.
AWS is een organisatie waar de lijnen kort zijn. Wij houden intensief contact met u als onze opdrachtgever. Door onze werkprocessen waar mogelijk te automatiseren kunt u in uw eigen digitale dossier realtime uw meet- en onderzoeksgegevens inzien en controleren. Omdat de relaties met onze klanten veelal langdurig zijn, kunnen wij vaak de meet- en laboratoriumgegevens toetsen aan de historie. In het geval van afwijkingen krijgt u daar direct bericht van en kan er in een zo vroeg mogelijk stadium actie worden ondernomen.


Monsterneming
De kwaliteit van het onderdeel monstername is van cruciaal belang. Waar laboratoria veelal reeds jarenlang zijn geaccrediteerd voor de uitvoering van de analyses is het nog zeker geen gemeengoed voor die bedrijven die de monstername uitvoeren.
AWS onderscheidt door als een van de eerste bemonsteringsbedrijven geaccrediteerd te zijn voor de bemonsteringswerkzaamheden. Het kwaliteitssysteem en de uitvoering van de bemonsterings-werkzaamheden worden jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 vastgelegd. De geaccrediteerde verrichtingen zijn beschreven in de scope (L599) welke opgevraagd kan worden via de website van de RvA (www.rva.nl). 

All Water Services beschikt tevens over een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001:2015. De 2015 versie van ISO 14001 legt nog meer nadruk op het anticiperen op en managen van potentiële milieurisico’s in de bedrijfsvoering. Door Bureau Veritas is het certificaat met nummer NL021073 afgegeven. 


Veldmetingen
Ook veldmetingen en veldanalyses  zijn een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van AWS. Veel gevraagde veldanalyses zijn temperatuur, pH, geleidbaarheid en zuurstof.  Naast het uitvoeren van momentane metingen is het ook mogelijk om deze gedurende een langere periode te meten en te registreren. Het spreekt voor zich dat de mobiele meetapparatuur hiervoor tijdig wordt gecontroleerd op goede werking en up-to-date wordt gehouden en voldoet aan de criteria van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.


Transport
De monsters worden bij monstername in speciaal daarvoor geschikte (en waar nodig geconserveerde verpakkingen) afgevuld waarna de verpakkingen direct in de met koelunits uitgevoerde transportauto’s worden geplaatst. Het gehele transport van monstername tot en met de aankomst op het laboratorium vindt plaats onder geconditioneerde condities die zijn vastgelegd in de norm.
Ook dit belangrijke onderdeel valt onder de eisen van  NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005


Laboratorium analyses
Wij besteden onze analysewerkzaamheden uit bij door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratoria. Hiermee is naast de monstername kwaliteit ook de kwaliteit en betrouwbaarheid van de analysewerkzaamheden gewaarborgd. De laboratoria waar wij mee samenwerken zijn stuk voor stuk gespecialiseerd in hoogwaardig wateronderzoek en analyse.


VCA Certificatie

Om de veiligheid van uw en onze medewerkers tijdens de uitvoering te garanderen zijn onze medewerkers opgeleid om verantwoord om te gaan met gevaarlijke situaties. Naast de hiervoor gevolgde opleiding, beschikken ze ook over de benodigde persoonlijke beveiligingsmiddelen. Al onze buitendienstmedewerkers zijn dan ook VCA-gecertificeerd.