AWS Group Maritiem - All Water Services
Bemonstering en onderzoek aan boord
Samen werken aan duurzame scheepvaart
AWS Maritime Testing Services is een relatief nieuwe activiteit die zich richt op de maritieme sector. Met onze jarenlange expertise op het gebied van waterkwaliteit kunnen wij u helpen met de bemonstering en onderzoek van de diverse soorten water aan boord van uw schepen. Voor het monitoren van de drinkwaterkwaliteit alsook de controle op uw ballastwater en scrubberwater. Wij verzorgen monsternamekits met instructie waarmee u zelf eenvoudig de monstername (op zee) kunt verzorgen. Deze monsternamekits zijn tevens geschikt voor het transporteren van de monsters naar ons kantoor. Vervolgens verzorgen wij het (laboratorium)onderzoek en leveren u een duidelijke rapportage, afgestemd op de vigerende regelgeving van de scheepvaart.

Meer informatie vindt u op: www.aws-mts.com