AWS Diensten Veldmetingen - All Water Services
Veldmetingen
Ook veldmetingen en veldanalyses  zijn een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van AWS Group. Veel gevraagde veldanalyses zijn temperatuur, pH, geleidbaarheid en zuurstof.  Naast het uitvoeren van momentane metingen is het ook mogelijk om deze gedurende een langere periode te meten en te registreren. Het spreekt voor zich dat de mobiele meetapparatuur hiervoor up-to-date wordt gehouden en voldoet aan de door de Raad van Accreditatie gestelde eisen.