AWS Diensten Kalibraties - All Water Services

Kalibraties
Kalibratie van de debietmeter is iets wat elk jaar dient te gebeuren.  Dit is vastgelegd in de heffingsverordening voor de metingen die gebruikt worden ter bepaling van de vervuilingswaarde. Er zijn 2 soorten kalibraties resp. de 'droge' en 'natte' kalibratie.  Om de drie jaar moet het een 'natte' kalibratie zijn. In de tussenliggende jaren mag de kalibratie 'droog' worden uitgevoerd.  Met 'nat' wordt bedoeld dat de meter  in ingebouwde toestand (‘in situ’) wordt gekalibreerd. Bij de 'droge' kalibratie wordt alleen de elektronica van de meter gecontroleerd.  Het is vanzelfsprekend ook toegestaan om elk jaar 'nat' te kalibreren. Zeker in meetsituaties waar de meter vervuild kan raken kan het voordelig zijn om jaarlijks 'nat' te kalibreren.  Om deze reden voert AWS bij voorkeur elk jaar de 'natte' kalibratie uit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een moedermeter welke op haar beurt niet langer dan 1 jaar geleden is gekalibreerd door een ijkbevoegde instantie.
Tijdens de 'natte' kalibratie wordt een hoeveelheid water door het systeem geleid in het meetbereik waarin de te kalibreren meter onder normale bedrijfsomstandigheden functioneert. Van de kalibratie worden de gemeten hoeveelheden water van de te kalibreren debietmeter en van de moedermeter door middel van een datalogger geregistreerd en vervolgens met elkaar vergeleken.
Tevens wordt door onze medewerker de overige randapparatuur van de installatie op een goede werking gecontroleerd.