AWS Diensten Inspecties - All Water Services


Legionella onderzoek
Legionella is een bacterie die de veteranenziekte of legionellagriep veroorzaakt. De ziekte kan ontstaan wanneer mensen de bacterie inademen, bijvoorbeeld door een legionella besmetting in een douche of via een sproei-installatie. Zwembaden, sauna's en whirlpools moeten een risicoanalyse en een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. In de risicoanalyse staat op welke plekken in de waterleiding de legionellabacterie kan groeien. Bedrijven moeten het water op deze plekken elk half jaar op legionella controleren middels monstername en analyse.
Voor een aantal bedrijven en instellingen gelden strenge regels voor legionellapreventie. Bijvoorbeeld voor plaatsen waar veel mensen komen, of waar mensen komen met minder weerstand. Voorbeelden van deze risicolocaties zijn ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Maar ook voor hotels, campings en truckstops met een openbare douche zijn er regels. Dit zijn instellingen waar mensen een groot risico lopen om besmet te raken met legionella. De eigenaren van deze instellingen moeten maatregelen nemen om legionella te voorkomen. Zij moeten bijvoorbeeld uitzoeken waar de legionellabacteriƫn kunnen groeien in de waterleiding.
Onze medewerkers kunnen de monstername verzorgen waarna de monsters op het geaccrediteerde laboratorium worden geanalyseerd volgens NEN 6265 of NEN-EN-ISO 11731.


Gevaarlijke stoffen onderzoek (IHM)
De International Maritime Organization (IMO) heeft internationale richtlijnen vastgelegd om recycling van schepen Ć©n haar afvalstoffen eenduidig en veilig mogelijk te maken. Het instrument hiervoor is de Inventory of Hazardous Materials (IHM). Een IHM betreft een onderzoek naar gevaarlijke stoffen op en aan een schip. Het doel hiervan is om vanaf de bouw van het schip, tijdens haar gebruik  en bij sloop een veilige omgang met gevaarlijke stoffen te realiseren.
Wij verzorgen alle benodigde testen op onze geaccrediteerde  laboratoria in uw IHM-monsters tegen aantrekkelijke tarieven en korte levertijden.
 

No.

HAZARDOUS MARTERIAL to be tested at the Laboratory

THRESHOLD VALUE

1

Asbestos

  0.1%

    2

Cadmium and cadmium compounds

100 mg/kg

3

Hexavalent chromium and hexavalent chromium compounds

  1,000 mg/kg

   4

Lead and lead compounds

1,000 mg/kg

5

Mercury and mercury compounds

  1,000 mg/kg

   6

Polybrominated biphenyl (PBBs)

50 mg/kg

7

Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs)

  1,000 mg/kg8

  8

Polychlorinated naphthalenes (more than 3 chlorine atoms)

50 mg/kg

9

Radioactive substances

  No threshold value

10

Certain shortchain chlorinated paraffins (Alkanes, C10-C13, chloro)

1%

  11

PolyChloroBiphenyls (PCBs)

  50 mg/kg

12

Tributyltin (TBT),  Diphenyltin (DPT) and others

2,500 mg total tin/kg

  13

PerFluoroOctanoicAcid (PFOA) & PerFluoroOctanoicSulfonate (PFOS)

  10 mg/kg

14

HexaBromoCycloDoDecane (HBCDD)

100 mg/kg

 

 Elektrische veiligheid
Als werkgever bent u verplicht om elektrische installaties, machines en elektrisch gereedschap regelmatig te laten keuren. De NEN 3140 geldt hiervoor als norm. Wij voeren  NEN 3140 keuringen en NEN 3140 inspecties uit op de Meet & Bemonsteringsinstallaties.
Laat u als werkgever periodieke inspecties doen, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar aantonen dat u alles in het werk hebt gesteld om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Dankzij goed inspectiebeleid voldoet u niet alleen aan wet- en regelgeving maar worden installaties ook minder storingsgevoelig. Periodieke inspecties en NEN 3140-keuringen dragen ook bij aan een langere levensduur van installaties.
Onze inspecteurs zijn opgeleid om NEN 3140 inspecties uit te voeren. Ze doen dit met metingen, beproevingen en visuele inspecties. Alle bevindingen en aanbevelingen krijgt u gepresenteerd in een inspectierapport.