AWS Diensten Beheer - All Water Services


M&B op afstand
AWS Group biedt nu de mogelijkheid van het uitlezen en aansturen van meet- en bemonsteringsinstallaties. Hiermee kan op elk gewenst tijdstip de installatie op afstand worden gestart of gestopt. Het biedt tevens de mogelijkheid om op afstand een aantal kritieke procesgegevens te monitoren.
 
Installatie beheer
Bedrijven die beschikken over eigen meet- en bemonsteringapparatuur (stationaire opstellingen) dienen deze periodiek te controleren op haar goede werking. Preventief onderhoud is daarom noodzakelijk. AWS kan dit preventief onderhoud voor u verzorgen. Van een eenvoudige jaarlijkse kalibratie en controle van uw meetmiddelen tot en met een sitebezoek voor service.
Door preventief onderhoud worden onnodige en onverwachte storingen in de meet- en bemonsteringsapparatuur voorkomen.