AWS Actueel Heffingstarieven 2020 - All Water Services


Tarieven zuiverings- en verontreinigingsheffing

 

Actueel

Inmiddels hebben de 22 waterkwaliteitsbeheerders het tarief van de zuiveringsheffing (bij lozing op de riolering) en verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) over het heffingsjaar 2020 vastgesteld.

 

In het overzicht zijn de tarieven van 2000 tot en met 2020 weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat 18 waterkwaliteitsbeheerders het tarief ten opzichte van 2019 verhoogd hebben, variërend van +0,6 tot +8,9%. Eén waterkwaliteitsbeheerder heeft het tarief verlaagd met 2,0%. Van de 22 waterkwaliteitsbeheerders hebben er 3 hun tarieven niet gewijzigd.

 

De landelijke stijging van 2020 ten opzichte van 2019 bedraagt gemiddeld +2,4%. Opmerkelijk is de daling van het tarief per v.e. van 2009 ten opzichte van 2008 (zie de tabel met staafdiagrammen). De oorzaak hiervan is de verandering in de belastingstructuur als gevolg van de ´Wet modernisering waterschapsbestel´.