Informatie nav Covid-19 (18-03-2020)

Het kabinet heeft naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus een aantal extra maatregelen genomen. De directie van AWS heeft met directe ingang striktere maatregelen getroffen om klanten, medewerkers  en bedrijfscontinuïteit te beschermen. We houden hierbij de richtlijnen en het advies van het RIVM in Nederland aan.

De voedsel- en waterketen is aangemerkt als vitaal, wat betekent dat wij ons met onze water gerelateerde activiteiten bevinden in de cruciale beroepsgroep. Het is onze plicht om onze operatie zo goed als binnen de huidige situatie mogelijk is overeind te houden zodat al onze klanten hun eigen diensten en producten zo goed mogelijk kunnen blijven leveren.

De onderstaande maatregelen zijn getroffen om een gezonde bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Wij zetten onze schouders eronder om de impact op al onze stakeholders te beperken zodat wij de service kunnen bieden die klanten van ons gewend zijn.

AWS Buitendienst op bezoek bij u

Onze buitendienstmedewerkers bemonsteren en meten dagelijks de waterkwaliteit in Nederland. Voor alle AWS medewerkers geldt dat zij enkel bezoeken bij externe partijen uitvoeren wanneer gehouden wordt aan de richtlijnen van het RIVM.

Onze medewerkers werken zelfstandig en meestal zonder persoonlijk contact met anderen op de bemonsteringslokaties. Waar dit toch noodzakelijk is wordt door beide partijen de grootst mogelijke zorg en hygiëne betracht om besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden. Ook hiervoor verwachten wij van onze klanten creatieve oplossingen zoals bv. het zelf opnemen van meterstanden zodat wij niet in uw gebouw hoeven te komen.

Wij hopen dat wij hiermee de bedrijfscontinuïteit en dienstverlening kunnen blijven realiseren en de afgesproken monsternames en metingen nakomen.

Covid-19 binnen uw organisatie

Wij worden graag op de hoogte gesteld van uitbraak van het corona virus binnen uw organisatie, geef dit svp door aan ons hoofd Binnendienst Sylvia van Litsenburg via svlitsenburg@aws-water.nl

Wij zullen in dat geval met u overleggen hoe verder te handelen betreffende de geplande bezoeken.

Wij zijn met elkaar in een bijzondere situatie gekomen maar hebben er alle vertrouwen in dat we er samen doorheen komen. Samen met u, onze leveranciers en medewerkers doen we er alles aan om de waterkwaliteit en veiligheid te blijven borgen.

Wij danken u voor uw medewerking, 

Directie AWS