Oppervlaktewater meten en bemonsteren - All Water Services
Oppervlaktewater
Meten, bemonsteren en analyseren van oppervlaktewater


Weten is een kwestie van meten

Water is de bron van alle leven. Schoon en betrouwbaar water is van levensbelang. De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in ons dichtbevolkte land op veel manieren bedreigd. Met alle gevolgen van dien. Zo zijn riooloverstorten een grote bedreiging voor oppervlaktewater. Maar ook algen die giftige stoffen afscheiden, gewasbeschermingsmiddelen en besmetting met bacteriën beïnvloeden de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wij voeren voor een aantal waterbeheerders de bemonsteringen in het kader van nationale en internationale regelgeving uit. Ook verzorgen we daarbij het laboratoriumonderzoek en de digitale aanlevering van de resultaten.

Bemonsteringsplan

De monsternames van van oppervlaktewater worden meestal uitgevoerd volgens een door de waterbeheerder opgesteld jaarplan. Dit jaarplan nemen wij over in ons planningsprogramma. Hierdoor kunt u met 1 jaarlijkse controle nagaan of uw bemonsteringsprogramma conform wens wordt uitgevoerd en zijn ook de werkelijke bemonsteringskosten vooraf inzichtelijk. De voorgang van de uitvoering van de bemonsteringen kunt u online in zien. Uiteraard zijn tussentijdse aanpassingen van het programma mogelijk.

Bemonstering

Aanvullend op de bemonstering, doen wij ook de bijbehorende veldwaarnemingen en veldanalyses. Standaard veldanalyses zijn temperatuur, pH, geleidbaarheid en zuurstof. Alle waarnemingen worden ter plaatse digitaal vastgelegd en kunnen online worden gevolgd. De bemonsteringen worden conform NEN 6600-1 uitgevoerd. Meestal worden deze bemonsteringen als steekmonsternames uitgevoerd maar ook andere bemonsteringstechnieken zijn mogelijk. Ook kunnen wij voor diverse oppervlaktewaterparameters continue monitoring aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden!

Hoe wij te werk gaan

Na een eventueel benodigde voorbehandeling (bv filtratie), wordt het monster afgevuld in de daarvoor bestemde laboratoriumverpakking. Deze zijn voorzien van het voor de analyse voorgeschreven conserveermiddel. De barcodes van de verpakkingen worden ter plekke ingescand waardoor monsterverwisselingen tot het verleden behoren. De monsters worden hierna geconditioneerd (gekoeld) naar het laboratorium getransporteerd.

Analyses

Omdat All Water Services onafhankelijk is, hebben wij met bijna alle geaccrediteerde laboratoria in Nederland ervaring. Bij een aantal labs kunnen wij de opdrachten in digitaal formaat aanleveren. Fouten in de opdrachtverstrekking worden zo voorkomen en er gaat geen tijd verloren bij de opdrachtverwerking en monstervoorbewerking. Uiteraard kunt u ook zelf de opdrachten aan het (eigen) laboratorium geven.

Rapportage

In de rapportage worden de naast de analyseresultaten ook de barcodes van de monsterverpakkingen opgenomen. Zo kunt u controleren of de juiste monsters zijn onderzocht. Ook wordt alle relevante informatie over de monstername opgenomen. De rapportage kan via onze website 24/7 worden ingezien.

Advisering

Door onze jarenlange ervaring in de watersector kennen wij ook de adviesbureaus die hierin werkzaam zijn. Mogelijk kunnen wij u helpen het juiste bureau te vinden bij uw specifieke probleem.

veldmeting

monstername