Kwaliteit en veiligheid gewaarborgd - All Water Services
Kwaliteit en veiligheid, een vanzelfsprekendheid
RvA geaccrediteerd en VCA-gecertificeerd


Kundig en alert

Kwaliteit heeft All Water Services hoog in het vaandel staan. Logisch, want u moet op onze dienstverlening kunnen vertrouwen. Daarom zijn al onze medewerkers ieder op hun eigen gebied professionals. Om hun kennis actueel te houden volgen zij regelmatig bijscholingscursussen. Onze medewerkers werken met de nieuwste en meest moderne apparatuur.

All Water Services is een organisatie waar de lijnen kort zijn. Wij houden intensief contact met u als onze opdrachtgever. Door onze werkprocessen waar mogelijk te automatiseren kunt u in uw eigen digitale dossier realtime uw meet- en onderzoeksgegevens inzien en controleren. Omdat de relaties met onze klanten veelal langdurig zijn, kunnen wij vaak de meet- en laboratoriumgegevens toetsen aan de historie. In het geval van afwijkingen krijgt u daar direct bericht van en kan er in een zo vroeg mogelijk stadium actie worden ondernomen.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze bemonsteringswerkzaamheden wordt bewaakt door onze kwaliteitsdienst. Het kwaliteitssysteem wordt ook jaarlijks door de Raad voor Accreditatie gecontroleerd. De criteria hiervoor zijn in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 vastgelegd. All Water Services is door de RvA geaccrediteerd onder nummer L599. De geaccrediteerde verrichtingen zijn beschreven in de scope.

Veiligheid

Om de veiligheid van uw en onze medewerkers tijdens de uitvoering te garanderen zijn onze medewerkers opgeleid om verantwoord om te gaan met gevaarlijke situaties. Naast de hiervoor gevolgde opleiding, beschikken ze ook over de benodigde persoonlijke beveiligingsmiddelen. Al onze buitendienstmedewerkers zijn dan ook VCA-gecertificeerd.

Raad van accreditatie

VCA