Bemonstering en Onderzoek van Water - All Water Services
Onafhankelijk bureau voor bemonstering en onderzoek van water
Wij meten en bemonsteren uw Afvalwater, Oppervlaktewater en Zwemwater


All Water Services

Als u snel en efficiënt wilt weten wat de kwaliteit van uw water is

All Water Services is een onafhankelijk bureau dat gespecialiseerd is in de bemonstering en het analyseren van afvalwater, oppervlaktewater en open zwemwater. Onze klantenkring bestaat uit bedrijven, instellingen, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten. Ook Rijkswaterstaat maakt gebruik van onze diensten. Wij onderscheiden ons door een vergaande geautomatiseerde verwerking van de meetgegevens en laboratoriumanalyses. Hierdoor volgt u realtime alle meet- en bemonsteringswerkzaamheden in uw eigen digitale dossier. Zo bent u dus altijd up to date.

Wij verzorgen het gehele proces van bemonstering, analyse tot rapportage. Wij zijn onafhankelijk. Daarom kunnen wij uw onderzoek ook naar wens bij elk geaccrediteerd laboratorium in Nederland laten uitvoeren. Uiteraard voldoen onze werkzaamheden aan alle wettelijke regels en normen. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op.

Afvalwateronderzoek

De basis voor uw zuiverings- of verontreinigingsheffing

Het afvalwateronderzoek omvat het meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater. Hiermee stelt All Water Services de vervuilingswaarde van uw afvalwater vast. Dit is van belang voor de het bepalen van de zuiverings- of verontreinigingsheffing. Ook kunnen wij voor u de lozingseisen in de milieuvergunning controleren. Alle varianten op de uitvoering van het afvalwateronderzoek zijn bij ons mogelijk. Met andere woorden, u kunt bij ons terecht vanaf het alleen het ophalen van monsters tot aan het compleet verzorgen van uw afvalwateronderzoek. Kortom, wij zijn graag uw partner in het ontzorgen van uw wettelijke verplichtingen naar de controlerende instantie zoals bijvoorbeeld waterschap of omgevingsdienst.

Oppervlaktewateronderzoek

Weten is een kwestie van meten

De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt in ons dichtbevolkte land op veel manieren bedreigd. Met alle gevolgen van dien. Zo zijn riooloverstorten een grote bedreiging voor oppervlaktewater. Maar ook algen die giftige stoffen afscheiden, gewasbeschermingsmiddelen en besmetting met bacteriën beïnvloeden de kwaliteit van het oppervlaktewater. Wij voeren voor een aantal waterbeheerders de bemonsteringen in het kader van nationale en internationale regelgeving uit. Ook verzorgen we daarbij het laboratoriumonderzoek en de digitale aanlevering van de resultaten.

Zwemwateronderzoek

Omdat veiligheid altijd voor gaat

Het zwemwater in rivieren en plassen moet altijd veilig zijn. Iedereen moet immers zonder gevaar van besmetting met bacteriën of blauwalgen van het buitenwater kunnen genieten. Om dit te kunnen garanderen is het nodig dat het zwemwater periodiek professioneel wordt onderzocht. Wij kunnen voor u de bemonstering en analysering van het zwemwater verzorgen.


Onze locatie

Bemonstering in heel Nederland