Vragen en antwoorden - All Water Services
Veel gestelde vragen én antwoorden


Afvalwater Meting

 • Moet ik zelf beschikken over een debietmeter?
  Dit is afhankelijk van de afspraken die met het waterschap zijn gemaakt. Als dit niet noodzakelijk is kan worden volstaan met de tijdelijke plaatsing van een mobiele meetvoorziening (met pompinstallatie) van All Water Services.

 • Mag mijn debietmeter in plaats van een ‘droog’  ook ‘nat’ worden gekalibreerd?
  Ja, dat mag, mits hiervoor toestemming van het waterschap is verkregen. Een natte kalibratie geeft meer informatie over de afwijking van de debietmeter omdat alle factoren die de debietmeter beïnvloeden, zoals luchtinslag, vervuiling van de meetbuis etc. worden meegenomen. In het algemeen geeft een vervuilde of verkeerd geplaatste meter een hogere waarde aan. Om dit zo snel te kunnen constateren en verhelpen kan het dan voordelig zijn om jaarlijks  'nat' te kalibreren. 

Afvalwater Bemonstering

 • Mag ik de monsters zelf nemen?
  Ja dat mag. Maar hiervoor moet u wel toestemming van het waterschap hebben. All Water Services kan desgewenst de opleiding en/of instructie verzorgen. All Water Services zorgt dat de juiste af te vullen monsterverpakkingen aanwezig zijn. Via de website is de bemonsteringsopdracht in te zien, waarin de monstergegevens door u worden ingevoerd. De monsters worden door een koeriersdienst bij u opgehaald.

  Veel opdrachtgevers kiezen er echter voor om alle werkzaamheden uit te besteden om mogelijke discussie met het waterschap over de onderzoeksresultaten te voorkomen.

Afvalwater Rapportage

 • Kan All Water Services de aanvraag van een meetbeschikking van het waterschap voor ons verzorgen?
  Ja, dat is een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening. Vóór de aanvang van het heffingsjaar dient All Water Services na uw toestemming namens u bij het waterschap een verzoek in voor een beperkte onderzoeksfrequentie etc. Bij dit verzoek voegen wij een kalender met de data waarop in het volgend heffingsjaar de meting, bemonstering en analyse van het verzamelmonster plaatsvindt. Dit zijn de zogenoemde ‘meetdagen’. Het aantal meetdagen wordt berekend aan de hand van het statistisch rekenprogramma “RiBoHeP”. Deze kunt u vinden in de verordening zuiveringsheffing.

 • Kan ik bij overschrijding van een lozingsnorm of vervuilingswaarde daarvan zo spoedig mogelijk een bericht krijgen?
  Ja, dat is geen enkel probleem. Direct na het bekend worden van het analyseresultaat van het laboratorium kunnen wij u een ‘waarschuwingsmail’ sturen met daarin de lozingseis of vervuilingswaarde en de door het laboratorium gevonden waarde. Deze waarde is dan nog niet officieel door het lab gevalideerd. Indien daartoe aanleiding is wordt door AWS een heranalyse aangevraagd bij het laboratorium.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem nu contact met ons op

FAQ