Laboratorium- en veldanalyses - All Water Services
Laboratorium- en veldanalyses
Gespecialiseerd in hoogwaardig wateronderzoek en analyse


Geaccrediteerde laboratoria voor de juiste analyse

Wij besteden onze analysewerkzaamheden uit bij door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratoria. Hiermee is de kwaliteit en betrouwbaarheid van de analysewerkzaamheden gewaarborgd. De laboratoria waar wij mee samenwerken zijn stuk voor stuk gespecialiseerd in hoogwaardig wateronderzoek en analyse.

Veldanalyses met de juiste apparatuur

Ook veldmetingen en veldanalyses  zijn een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van All Water Services. Veel gevraagde veldanalyses zijn temperatuur, pH, geleidbaarheid en zuurstof.  Naast het uitvoeren van momentane metingen is het ook mogelijk om deze gedurende een langere periode te meten en te registreren. Het spreekt voor zich dat de mobiele meetapparatuur hiervoor up-to-date wordt gehouden en voldoet aan de door de Raad van Accreditatie gestelde eisen.

Natte kalibratie

Zoals beschreven in de heffingsverordening moet ieder jaar de debietmeter, die gebruikt wordt voor de metingen ter bepaling van de vervuilingswaarde, gekalibreerd worden.  Om de drie jaar moet het een 'natte' kalibratie zijn. In de tussenliggende jaren mag de kalibratie 'droog' worden uitgevoerd.  Met 'nat' wordt bedoeld dat de meter  in ingebouwde toestand (‘in situ’) wordt gekalibreerd. Bij de 'droge' kalibratie wordt alleen de elektronica van de meter gecontroleerd.  Het is ook toegestaan om elk jaar 'nat' te kalibreren. Zeker in meetsituaties waar de meter vervuild kan raken kan het voordelig zijn om jaarlijks nat te kalibreren.  Voor het uitvoeren van de natte kalibraties beschikt All Water Services over de daarvoor vereiste moedermeters.

Actueel

Download tarieven zuiverings- en verontreinigingsheffing 2016

lab

Veldmeting

Veldmeting