Actueel


Tarieven zuiverings- en verontreinigingsheffing

 

Inmiddels hebben de 22 waterkwaliteitsbeheerders het tarief van de zuiveringsheffing (bij lozing op de riolering) en verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) over het heffingsjaar 2018 vastgesteld.


In het onderstaande overzicht zijn de tarieven van 2000 tot en met 2018 weergegeven (download pdf). Hieruit kan worden opgemaakt dat elf waterkwaliteitsbeheerders het tarief ten opzichte van 2017 verhoogd hebben, variërend van +0,1% tot +3,0%. Zes waterkwaliteitsbeheerders hebben hun tarieven verlaagd, variërend van -0,1% tot -5,8%. Vijf van de 22 waterkwaliteitsbeheerders hebben hun tarieven niet gewijzigd.

 

De landelijke stijging van 2018 ten opzichte van 2017 bedraagt gemiddeld +0,5%. Opmerkelijk is de daling van het tarief per v.e. van 2009 ten opzichte van 2008 (zie de tabel met staafdiagrammen). De oorzaak hiervan is de verandering in de belastingstructuur als gevolg van de ´Wet modernisering waterschapsbestel´.