AWS Kwaliteit Partners - All Water Services
Partners van AWS
Samenwerking met partnersPartners
Waar mogelijk werkt AWS Group samen met partners die ook zijn geaccrediteerd of gecertificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. Indien het de onderdelen monstername en/of monsteranalyse betreft kunt u ervan op aan dat deze werkzaamheden altijd door partners met een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 accreditatie wordt uitgevoerd.