AWS Actueel Heffingstarieven 2019 - All Water Services


Tarieven zuiverings- en verontreinigingsheffing

 

Actueel

Inmiddels hebben de 22 waterkwaliteitsbeheerders het tarief van de zuiveringsheffing (bij lozing op de riolering) en verontreinigingsheffing (bij lozing op oppervlaktewater) over het heffingsjaar 2019 vastgesteld. 


In het overzicht zijn de tarieven van 2000 tot en met 2019 weergegeven. Hieruit kan worden opgemaakt dat zestien waterkwaliteitsbeheerders het tarief ten opzichte van 2018 verhoogd hebben, variërend van +0,3% tot +8,3%. Eén waterkwaliteitsbeheerder heeft hun tarief verlaagd, met 4,0%. Vijf van de 22 waterkwaliteitsbeheerders hebben hun tarieven niet gewijzigd.

De landelijke stijging van 2019 ten opzichte van 2018 bedraagt gemiddeld +1,6%. Opmerkelijk is de daling van het tarief per v.e. van 2009 ten opzichte van 2008 (zie de tabel met staafdiagrammen). De oorzaak hiervan is de verandering in de belastingstructuur als gevolg van de ´Wet modernisering waterschapsbestel´.